Deniz Suyu Arıtma

Deniz Suyu Arıtma


Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine Ters Ozmoz denilmektedir.

Günümüzün sanayileşmiş ülkeleri yetersiz su rezervlerine rağmen içme suyu ihtiyaçlarını rahat karşılamaktadırlar. Buna karşın dünya nüfusunun hemen hemen %25’i ciddi boyutlarda içme suyu sıkıntısı çekmektedir. Aynı zamanda bu bölgelerde kullanılan içme suları hijyenik şartlardan yoksundur. Dünya üzerindeki su potansiyelinin yalnızca %0.5’i içilebilecek nitelikte olup, %97’si deniz suyu, %2.5’i ise tuz içermesinden dolayı tuzlu yer altı suyu olarak sınıflandırılmaktadır. Söz konusu tuzlu sular içilebilecek nitelikte suya dönüştürülürse su temini açısından sınırsız bir potansiyel elde edileceği açıktır. 1996 yılı itibariyle dünya üzerindeki tuz giderme tesislerinin toplam kapasitesi günlük 17.5 milyon m3’tür.

 

 

 

 

 

 

Tuzluluk oranı genelde %3.8 olan Ege Denizi’nin batı kesimindeki suların daha az tuzlu olmasının nedeni budur. Akdeniz, kavurucu yaz günlerinde buharlaşma ile yitirdiği suyun pek azını akarsu ve yağışlarla geri alabildiği için denizin tuzluluğu giderek artmaktadır. Deniz suyunun bileşenleri aşağıdaki resim de açık olarak ifade edilmektedir;

 

 

Ters ozmoz yöntemi, sahip olduğu, kesiksiz ve otomatik işletme olanağı, faz ve sıcaklık değişimlerinden az etkilenen düşük enerji kullanımı, boyut sınırlanmasının olmayışı, modüler tasarımın yapılabilmesi, kimyasal katkı ihtiyacının olmayışı, ilk yatırım maliyetinin düşük oluşu gibi avantajları nedeniyle geniş bir kullanım alanına hitap eder.

1- İçme suyu;
Ters ozmoz yöntemiyle, işlenmemiş suyun toplam tuz miktarı, karbonat sertliği ve toplam sertliği, sülfat ve nitrat miktarı ile düşürülür. Çözülmemiş suda su içerisinde bulunan yabancı maddeler ve bakteriler vb. bu yöntemle ayrıştırılır.

2- İşletme suyu;
Endüstride ters ozmozun çok geniş bir kullanım alanı vardır. Soğutma suyu ve kazan besleme suyu hazırlanmasında, elektronik parçaların fabrikasyonunda gerekli saf suların işlenmesinde ayrıca gıda, kozmetik, ilaç ve kimya endüstrilerinde kullanılır. Atık su arıtma tesislerinde, ağır metallerin ayrıştırılması maksadıyla ters ozmoz son basamak olarak kullanılır. Çözeltiler ters ozmoz ile konsantre edilebilir. Böylece prosesi besleyen değerli madde ve kimyasallar geri kazanılmış olur. Ayrıca, tıp alanında, hemodiyaliz için gereksinim duyulan su ters ozmoz vasıtasıyla hazırlanır ve bu su tuzların atılmasında kullanılır. Burada önemli olan membranın mikrop ve bakteri tutma özelliğidir.

Ozmoz terimi, çözelti halindeki bir sıvının kendiliğinden yarı geçirgen bir zardan geçmesi olayını tanımlar. Bu yolla farklı konsantrasyonlara sahip iki çözelti çözüldüğü sıvıdan ayrılır. Bu yarı geçirgen membranlar çok ince bir materyalden oluşmaktadır. İdeal şartlarda bu membran, çözeltiyi inorganik ve organik maddelerden, kolloitlerden, bakterilerden, istenmeyen moleküllerden ve ayrıca iyonlarından ayırarak saf çözelti haline getirir. Çözelti akışı daima seyreltilmiş saf çözeltiye doğru gerçekleşmektedir. Bu akış ozmotik basıncın dengelendiği ana kadar sürmektedir. Bu an çözelti akışının membranın iki yönünde de gerçekleştiği zaman dilimidir. Bu olayda seyrelmeye ulaşma isteği ile, konsantre çözeltide mey-dana gelen hacim artmasının yol açtığı hidrostatik yüksek basınç arasında dinamik bir denge söz konusudur. Bu hidrostatik yüksek basınç çeşitli konsantrasyonlara sahip çözeltiler arasındaki ozmotik basınç farkına eşittir. Ozmotik basınç iki çözelti arasındaki konsantrasyon farkına bağlıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Özellikler
Membran kılıfları FRP
TFC Spiral Sarım Membranlar 8\” çap
AISI304 veya AISI316 Dublex kalite paslanmaz çelik yüksek basınç pompası
St37 Epoxy boyalı Karbon Çelik veya AISI304 Paslanmaz Çelik şase
5 mikron hassasiyetinde kartuş filtrasyon
Alçak basınç hattı U-PVC PN16
Yüksek basınç hattı AISI316Ti veya Dublex Paslanmaz Çelik
Giriş Elektrik aktüatörlü kelebek vana
Alçak ve Yüksek basınç şalteri
Temiz ve Atık su debimetreleri
Gliserinli manometreler
Ürün suyu iletkenlik göstergesi (0-2000µS/cm)
Giriş ve Ürün suyu pH Ölçer (opsiyonel )
On-Off şalteri
Alarm ve Durum lambaları
380 V/50Hz/3ph
IP56 kontrol panosu

Tavsiye Edilen Girişi Suyu Limitleri
Giriş suyu TDS : 38,000 – 41,000 ppm
Çalışma basıncı : 50 ile 70 bar arası
Giriş suyu basıncı : 2 ile 5 bar arası
Giriş suyu pH aralığı: 6 – 8
Silika (SiO2) Toleransı 25 ppm max. @ 78% verim
Max. Giriş suyu sıcaklığı = 30º C Max.
Max Demir (Fe) toleransı 0.05 ppm , varsa Antiskalant dozajı 0,2 ppm

 

 

 

 


Ürünlerimiz Hakkında Fiyat Bilgisi, Teknik Özellik İhtiyaçlarınız Ve İsteğiniz Üzere (1 Ton, 2 Ton, 10 Ton vb.) Tasarlanmasını İstediğiniz Ürünler İçin Linke Tıklayarak Bilgi Formunu Doldurmanız Yeterli.