Arsenik Arıtımı

Arsenik Arıtımı


ARSENİK NEDİR?
Arsenik, kayalar, topraklar ve bitkilerde doğal olarak bulunan bir metaloid elementtir. Bu elementin çoğu formu insanlar için son derece toksik ve tehlikelidir. Sudaki arsenik kaynağı, çoğunlukla, akiferler ve kuyuları kirleten doğal çökellerdir. Kirlilik, zayıf tarımsal ve endüstriyel uygulamalardan da kaynaklanabilir.

Bu element çeşitli endüstriyel kullanımlara sahiptir ve bazı boyalar, sabunlar, yarı iletkenler ve bazı metal alaşımlarda bulunur. Arsenik, Amerika Birleşik Devletleri’nde onlarca yıldır kullanılan çok yaygın bir ahşap koruyucuydu, ancak ahşabı evde kullanmak kesinlikle uygun değil. Bu element ayrıca kömür yakma, madencilik işlemleri ve bakır eritme yoluyla çevreye salınır. Tarımda, arsenik, bazı gübrelerde olduğu gibi, bir takım pestisit ve herbisitlerde de bulunabilir.
Arsenikte hiçbir tat, koku ya da renk bulunmadığından içme suyunda arsenik olup olmadığını bilmek için bir yol yoktur. Suyunu bir kuyu veya diğer özel kaynaklardan alan herkes, sistemin arsenik için düzenli olarak test edildiğinden emin olmalıdır.
Yeraltı suları, arsenik içeren kayalar ve topraktan geçerken, bu element suda eritilebilir. Buna ek olarak, endüstriyel veya tarım amaçlı kullanılan arsenik, içme suyu kaynaklarını kirletebilir.
Arsenik zehirlidir ve suda arsenik içilmesi ölümcül olabilir. Maruz kalma, baş ağrısı, uyuşukluk, ishal ve kusmaya, cildin ve tırnakların renk değişikliğine neden olabilir. Zamanla kronik maruz kalma şiddetli mide ağrısı, ekstremitelerde hissizlik, konvülsiyon, felç ve körlüğe neden olabilir. Arsenik aynı zamanda birçok farklı kanser çeşidine bağlanmıştır.

İçme suyundaki arsenik tehlikeli olmakla birlikte, başka amaçlar için kullanıldığında bir endişe yoktur. Arsenik deriyle kolayca absorbe edilmez ve suda çözülürse havayla taşınmaz. Seviyeler çok yüksek olmadığı sürece (500 ppb’den fazla), banyo ve diğer ev eşyaları için arsenik içeren suyu kullanmakta tehlike yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ürünlerimiz Hakkında Fiyat Bilgisi, Teknik Özellik İhtiyaçlarınız Ve İsteğiniz Üzere (1 Ton, 2 Ton, 10 Ton vb.) Tasarlanmasını İstediğiniz Ürünler İçin Linke Tıklayarak Bilgi Formunu Doldurmanız Yeterli.