Filtermach Profesyonel Endüstriyel Su Arıtım Çözümleri

Dünyada yaşana gelişme ve pek çok olumsuz çevre faktörleri nedeni ile her geçen gün daha da kirlenen ve içinden çıkılmaz bir hal alan ekolojik sistem içerisinde bulunan sular da payına düşeni yaşamakta ve büyük bir kirlenme ve bilinçsiz tüketime maruz kalmamaktadır. Bu durum bu gün bizim için değilse bile bundan bir yüz yıl sonrası gelecek nesiller için büyük tehlike ve tehdit yaratmaktadır. Bu nedenle yaşanan bu olumsuzlukların önüne geçilmeli, tasarruflu kullanım ve geri dönüşüm sistemlerini daha güncel ve yürürlükte olması sağlanmalıdır.
Misyon olarak, uzun yıllardır suyun en kaliteli halini alması için hizmet veren bir firma olarak; saflaştırma, yumuşatma, filtrasyon ve demineralizasyon işlemlerini gerçekleştiren cihaz ve sistemlerin üretim, pazarlama ve kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Kaliteden asla ödün vermeden, sektöründe yaşanan yenilikleri günü gününe takip eden ve teknolojileri hep ilk uygulayan
Filtermach, arıtma sistemleri ve tesislerine dair bütün cihaz, yedek parça ve kurulum gereçlerinin teminini yapmaktadır.

Sudaki Problemler Ve Çözümleri

 1. 1
  Kalsiyum - Magnezyum Arıtma

  Suyun doğal ya da sentetik reçinelerden geçirilmesiyle, çözünmüş katıların giderilmesi işlemidir. Mineraller suda çözündüklerinde iyon adı verilen elektrik yüklü parçacıklar oluştururlar. Belirli doğal ve sentetik maddeler, su içindeki mineral iyonlarını diğerleri ile değiştirerek giderme yeteneğine sahiptirler. Örnek olarak, suyun katyon değiştirici bir yumuşatıcıdan geçirilmesiyle kalsiyum ve magnezyum iyonları, sodyum iyonlarıyla yer değiştirebilir.

 2. 2
  Arsenik Arıtma

  Arsenik, kayalar, topraklar ve bitkilerde doğal olarak bulunan bir metaloid elementtir. Bu elementin çoğu formu insanlar için son derece toksik ve tehlikelidir. Sudaki arsenik kaynağı, çoğunlukla, akiferler ve kuyuları kirleten doğal çökellerdir. Kirlilik, zayıf tarımsal ve endüstriyel uygulamalardan da kaynaklanabilir.

 3. 3
  Nitrit - Nitrat Arıtma

  Nitratlar ve nitritler organik maddeler ayrıştıklarında oluşan doğal bileşiklerdir. Buna ek olarak, çeşitli inorganik nitratlar gübrelerde yaygın olarak kullanılır ve bu da su kaynağını kirletebilir. Nitratlar ve nitritler, hem nitrojen hem de oksijen içeren iyonlardır; Nitratlar nitritin ikisine üç oksijen atomu içerir. Bu bileşikler bir diğeri arasında dönüştürülebilir ve genellikle su kirletici olarak rollerini tartışırken birlikte gruplandırılırlar.

 4. 4
  Demir - Manganez Arıtma

  Filtermach Demir-Manganez Filtresi kaliteli bir manganez medya kullanmaktadır. Sistem genellikle bütün evi besleyen ana su hattına yerleştirilir. Filtre medyası, su kaynağınızda bulunan çökeltme demir, manganez, hidrojen sülfit gibi mineralleri okside ederek evinize temiz, filtrelenmiş bir su akışı sağlar.

 5. 5
  Kimyasal Arıtma

  Filtermach EAC-CW tam otomatik geri yıkama özelliğine sahip karbon filtrasyon sistemidir. Granül aktif karbon (GAC) de dahil olmak üzere NSF ve FDA onaylı tüm bileşenleri kullanır. Manuel yada opsiyonel elektronik bilgisayar kontrolü, biriken kirleticilerin GAC’sini temizlerken, evinizde temiz, berrak, taze, klor içermeyen su sağlar.

 6. 6
  Radyoaktif Arıtma

  Radyoaktivite veya radyoaktif bozunma, dengesiz bir atomun çekirdeğinin çürümesiyle salınan bir enerji şeklidir. Günlük yaşamlarımızda çok sayıda radyasyona maruz kalırız – örneğin güneş ışığı bir radyasyon şeklidir. Ancak radyoaktivite hakkında konuşurken, X-ışınları, atom bombaları ve nükleer enerji gibi şeyleri düşünmeye eğilimiz. Bu örneklerin her biri radyoaktif elementleri içerir, ancak toprakta doğal olarak bulunan belirli kayalar da vardır.

Reverse Osmosis

Reverse Osmosis (RO), en son su arıtma teknolojisidir! İstenmeyen safsızlıkları azaltarak suyun doğal durumuna geri dönüşümünü sağlar. Aynı zamanda bir tür ileri filtrasyon yöntemi olarak da uygulanmakta olan ters osmos üniteleri yüksek teknolojinin en son olanaklarının kullanıldığı üst düzey bir su arıtım elemanıdır.

Endüstriyel Su Arıtma

Endüstriyel su arıtım çözümlerin de ilk adım, arıtılması talep edilen suyun kimyasal analizleri yapıldıktan sonra kalite parametrelerine göre sistemi oluşturulur. Sistemler suyun yapısına göre değişiklik gösterir. Filtermach Türkiye olarak en düşük maliyet ile en yüksek performansı hedeflemekteyiz.

Su Yumuşatma Sistemleri

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.